Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε, στις 22/1/2021 και 10/2/202, στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αναφορικά με τον «περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με τον Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπισης της Παραβατικότητας) Νόμο».