Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού Α' του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 6/10/2021, ο Λειτουργός A΄του Γραφείου, κ. Γιώργος Κακότας, συμμετείχε σε Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η οποία συγκλήθηκε για σκοπούς συζήτησης 4 νομοσχεδίων που αφορούν την προστασία ατόμων που αποκαλύπτουν πληροφορίες προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, που αναφέρουν πράξεις διαφθοράς και που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε.