Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2023 για τη κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο».