Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος


Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, κατά την οποία υπήρξε συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου και οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων Ζακακίου από τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού Λεμεσού.