Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη και οι Λειτουργοί κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2021, για συζήτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.