Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στις 22 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου, συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμος.