Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 29 Νοεμβρίου 2017, για συζήτηση του περί Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2017.