Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως


Στις 18/03/2022 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Θεοδώρα Νάτση συμμετείχε στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη συζήτηση πρότασης νόμου «Ο Περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»