Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΗ Λειτουργός του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2024, κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα: «β.2 Ο περί κοινωνικών ασφαλίσεων (τροποποιητικός) νόμος του 2024, β.3 (α) περί αδειών (πατρότητας, γονικής φροντίδας, ανωτέρας βίας) και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (τροποποιητικός) του 2023, (β) περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τροποποιητικός Α.7) νόμος του 2023».