Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού


Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κρασσάς, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 24 Απριλίου 2017, με θέμα «Ο περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμής Νόμος του 2017». Σχετική με το θέμα ήταν η Έκθεση με αρ. φακ. ΑΚΡ 42/2016, ΑΚΡ 45/2016, ΑΚΡ 48/2016, ΑΚΡ 56/2016, ΑΚΡ 57/2016 και ΑΚΡ 81/20162, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2017, αναφορικά με την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ευάλωτων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών.