Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας


Στις 5 Μαρτίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κατά την οποία υπήρξε συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης των προνοιών του Σχεδίου για σκοπούς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.