Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) « Η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη ρητορική μίσους απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα» και (β) « Η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ανάγκη κατοχύρωσης θεσμικά της διαδικασίας αξιολόγησης του συμφέροντος του παιδιού».