Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 12 Μαρτίου 2018, στην όποια συζητήθηκε θέμα το οποίο άπτεται των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενούμενων στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Πολιτικού Άσυλου στην Κοφίνου και των όσων διαπιστώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής που έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2018.