Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού


Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες».