Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 23 Οκτωβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συζητήθηκε το νομοσχέδιο «Ο περί Εννόμου Αποκαλύψεως Νόμος του 2019».