Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων


Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξη λόγω της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξης τους στη βάση της νέας Νομοθεσίας και Κανονισμών».