Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2022


Συνοπτικό Σημείωμα για τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν τους μήνες Ιούλιο - Δεκέμβριο 2022, με βάση το εδάφιο (10) του άρθρου 6 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 μέχρι 2014Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatJULY_DECEMBER 2022.pdf