Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Μαΐου 2020


Συνοπτικό Σημείωμα για τις Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις που υποβλήθηκαν/έγιναν κατά τους μήνες Ιανουάριο - Μάιο 2020.Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordJanuary_May_2020______(1).doc