Uygulama Kodları(Bu yayınların sadece Yunancası var. Aşağıda özetlerini sunuyoruz)


Çeşitli milletlerden yolcuların toplu taşıma servisleri sağlayan şirketler ve otobüs sürücüleri tarafından hizmet ve muamele edilmesine dair rehber ilkeler
Bu yazıda insan haklarının sağlamlaştırılması, kullanılması ve saygı gösterilmesi ve de her tür ayrımcılık ve ırkçı davranışa karşı mücadele için kurumsal çerçeve kaydedilmektedir. Otobüs sürücüleri ile şirketlere yönelik, yolculara sundukları hizmetler ile ilgili rehber ilkeler ortaya koyulmaktadır. Broşür, Lefkoşa Kazası Taşımacılık Örgütü (OSEL) ile işbirliğinde hazırlanmıştır. Kodun Yunancası için buraya tıklayın.
________________________________________

Cezaevi ve tutuklama yerlerindeki intiharların önlenmesine dair rehber ilkeler
İşbu broşürde tutukluların hem tıp ve hemşirelik personeli tarafından, hem de sözü geçen tesislerin müdür ve personeli tarafından sağlanan yüksek seviyeli korunması için kapsamlı bir intihar önleme stratejisi belirlenmektedir. Ayrıca, intiharları ve de kendine zarar verme olaylarını önlemek amacıyla tutuklama tesislerinin personeline yönelik kullanışlı, kapsamlı bir pratik kılavuz da dâhil edilmektedir. Broşür, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı ile işbirliğinde yayınlanmıştır. Kodun Yunancası için buraya tıklayın.
________________________________________

Irkçılığa karşı davranış kuralları ve ırkçılık olaylarının yönetimi ile kaydedilmesine dair kılavuz
İşbu broşür, (a) Irkçılığa karşı davranış kuralları ile (b) Irkçılık olaylarının yönetimi ve kaydedilmesine dair kılavuz olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde kılavuzun geliştirilmesi için mevcut olan ihtiyaç açıklanmakta ve kurumsal arka planı verilmektedir. Bu bölüm, Davranış kurallarının hedefi ile amaçlarını ve de okul toplumunun tüm üyelerinin sorumlulukları ile taahhütlerini içermektedir. Öte yandan Kılavuz, ırkçılık olayları yönetimine yönelik adımları ve müeyyideler tablosunu içermektedir. Ayrıca, Irkçılık Olayı Kayıt Formu, Irkçılık Olayları Yıllık Rapor Formunu v.s. içermektedir. Davranış kuralları ve Kılavuz, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Pedagojik Enstitüsü ve Program Geliştirme Dairesi tarafından, Irkçılığa karşı Kurumun katkısıyla hazırlanmıştır. Kodun Yunancası için buraya tıklayın.
________________________________________

Engellilik yüzünden işyerinde ve istihdamda ayrımcılık hakkında iyi pratikler
Bu kurallar, engelli kişilerin; çalıştıkları, çalışmak niyetinde oldukları ya da herhangi meslekte ya memur olarak, ya da serbest çalışan olarak çalıştırıldıkları takdirde ayrımcılık muamelesinden nasıl korunmalarını açıklamaktadır. Ayrımcılık eylemlerini önlemek için temel ilkeler ile başlayarak, sırasıyla işverenleri ve çalışanları hakları ile yükümlülükleri hakkında bildirmeği hedeflemektedir. Ayrımcılık yapma biçimlerini açıklamak amacıyla iş yerinde ortaya çıkabilen belli örnekler vermektedir. Nihayet, iyi pratikler kaydedilmektedir; bunlar da, işverenlere çalışma uymazlıklarından kaçınmakta ve de ayrımcılıkların yok edilmesinde yardımcı olacaktır. Kodun Yunancası için buraya tıklayın.
________________________________________

Cinsel taciz ve işyerinde tacizi önlemek için iyi pratikler – genel ilkeler ve örnekler
Bu kurallar; cinsel taciz ile işyerinde taciz olayları ile başa çıkmak amacıyla uygun prosedürler sağlamak için işverenler ile çalışanlara yönelik pratik bir kılavuz oluşturmaktadır. İşyerindeki eşitliğe, insan onuruna ve cinsiyet temelinde herhangi ayrımcılığın önlenmesine dayanan bir iş çevresinin yaratılmasında çok faydalı bir araç oluşturmaktadır. Kodun Yunancası için buraya tıklayın.
________________________________________

Cinsel taciz ve işyerinde taciz ile başa çıkmak için uygulama kodu - talimatlar ve tavsiyeler
Bu, işyerinde cinsel tacize yönelik uygulama esaslarının ikinci kısmıdır. Söz konusu uygulama kodu, işyerinde cinsel taciz olaylarının etkili tedavisi ve önlenmesi için hem işçilere, hem de işverenlere yönelik talimatlar ve tavsiyeler içermektedir. Kodun Yunancası için buraya tıklayın.