Μηνιαία Συνοπτικά Σημειώματα


Ηχητικό Μήνυμα
Κάθε μήνα ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνοπτικό σημείωμα, στο οποίο γίνεται αναφορά:

(α) σε κάθε Έκθεση που υποβλήθηκε αναφορικά με έρευνα που έχει διεξαχθεί είτε για παράπονο που υποβλήθηκε στον Επίτροπο, είτε αυταπάγγελτα,

(β) σε κάθε Τοποθέτηση, υπό την ιδιότητα του Επιτρόπου ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

(γ) σε κάθε Παρέμβαση, υπό την ιδιότητα του Επιτρόπου ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την Προώθηση και Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και

(δ) σε κάθε Παρέμβαση, υπό την ιδιότητα του Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων.

Αντίγραφο του συνοπτικού σημειώματος αποστέλλεται και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για ενημέρωση.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word SummaryReportsEL.doc (Μέγεθος Αρχείου: 27,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3
synoptika3.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 296,65Kb)- 01/09/2019 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου - Αυγούστου 2019
 
- 06/05/2019 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019
 
- 28/01/2019 - Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου - Δεκεβρίου 2018
 
- 11/10/2018 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2018
 
- 16/05/2018 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Απριλίου 2018
 
- 19/04/2018 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2017
 
- 25/08/2017 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017
 
- 15/03/2017 - Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου - Δεκεβρίου 2016
 
- 18/01/2017 - Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2016
 
- 26/10/2016 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Αύγουστου 2016
 
- 07/09/2016 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου - Ιουνίου 2016
 
- 28/06/2016 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου 2016
 
- 25/05/2016 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2016
 
- 19/02/2016 - Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015
 
- 28/12/2015 - Συνοπτικό Σημείωμα Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2015
 
- 22/10/2015 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουνίου - Ιουλίου 2015
 
- 13/08/2015 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου - Μαΐου 2015
 
- 28/05/2015 - Συνοπτικό Σημείωμα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2015
 
- 18/03/2015 - Συνοπτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015
 
- 23/12/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2014
 
- 25/11/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2014
 
- 16/09/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουνίου - Ιουλίου 2014
 
- 15/07/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου - Μαΐου 2014
 
- 16/04/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαρτίου 2014
 
- 28/03/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014
 
- 11/02/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου 2013
 
- 07/01/2014 - Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου 2013
 
- 06/12/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου 2013
 
- 31/10/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου 2013
 
- 25/09/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Αυγούστου 2013
 
- 04/07/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου - Μαΐου 2013
 
- 23/05/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2013
 
- 25/02/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου 2013
 
- 14/02/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012
 
- 03/01/2013 - Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου 2012
 
- 06/11/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου 2012
 
- 25/10/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Αυγούστου 2012
 
- 27/09/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου 2012
 
- 31/07/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου - Ιουνίου 2012
 
- 29/05/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου 2012
 
- 27/04/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαρτίου 2012
 
- 05/04/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου 2011 - Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012
 
- 10/01/2012 - Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου 2011
 
- 28/11/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου 2011
 
- 09/11/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου 2011
 
- 18/10/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Αυγούστου 2011
 
- 08/09/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου 2011
 
- 23/08/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουνίου 2011
 
- 05/07/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου 2011
 
- 19/05/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαρτίου - Απριλίου 2011
 
- 29/03/2011 - Συνοπτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου 2010
 
- 17/12/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου 2010
 
- 29/11/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου 2010
 
- 11/11/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου 2010
 
- 18/10/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Αυγούστου 2010
 
- 16/09/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου 2010
 
- 06/08/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιουνίου 2010
 
- 27/07/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου 2010
 
- 21/07/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου 2010
 
- 28/04/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Φεβρουαρίου 2010
 
- 12/03/2010 - Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου 2010
 


Αρχείο Μηνιαίων Συνοπτικών Σημειωμάτων