Yıllık Raporlar


Kamu Denetçisi (Ombudsman) Yasaları uyarınca, Kamu Denetçisi (Ombudsman) her yıl Cumhurbaşkanına yetkilerinin kullanılması hakkında yıllık rapor sunmaktadır. Söz konusu raporda Kamu Denetçisi (Ombudsman), yıl boyunca incelenmiş konular ve sunulmuş raporlarla ilgili olarak açıklamalar, öneriler ve görüşlerini kaydetmektedir. Rapor yayınlanmakta ve de Bakanlar Kurulu ile Temsilciler Meclisine bildirilmektedir.

Ayrıca, Irk ayrımcılığı ve bazı diğer ayrımcılık türlerine karşı mücadele etmeğe ilişkin (Ombudsman) Yasa ve de Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü ile ilgili (onaylayıcı) Yasa uyarınca Kamu Denetçisi (Ombudsman) Cumhurbaşkanına söz konusu yasanın kapsamına düşen ve Ayrımcılığa Karşı Kurum, Eşitlik Kurumu ve Bağımsız İşkenceyi Önleme Mekanizması tarafından incelenen konularla faaliyetler hakkında yıllık rapor sunmaktadır. Kamu Denetçisi (Ombudsman) ayrıca söz konusu raporu, Bakanlar Kurulu, Temsilciler Meclisi ve de Başsavcıya bildirdikten sonra yayınlamaktadır.


Dowload file type Word AnnualReportsTR.doc (File Size: 28,56Kb)
Dowload file type mp3
YillikRaporlar.mp3 (File Size: 430,91Kb)