Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Makamı


Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçisinin (Ombudsmanın) insan haklarının bir ihlali ya da yetersiz korunmasını tespit ettiği her zaman veya insan haklarına saygı gösterme kültürünü teşvik etmek ya da yetiştirmek gerektiğini düşündüğünde etkinleşmektedir.

İnsan hakları; bütün insanların hakkı olduğu ve yaşam ile özgürlük hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, kanun önünde eşitlik gibi medeni ve siyasal hakları içeren temel hak ve özgürlüklerdir. Ayrıca insan haklarına, kültüre katılma hakkı, beslenme hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, çalışma hakkı, eğitim görme hakkı ve barınma hakkı gibi sosyal, kültürel ve ekonomik haklar da dâhil olmaktadır. 1948 yılında BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirlenmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde bulunmaktadır ve Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Yetkilerinin çerçevesinde Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumu,
• Ya kendi inisiyatifiyle, ya da ilişkin raporların sunulmasından sonra insan haklarının ihlal edilmesi, sınırlanması ve de korunması ile ilgili konuları incelemekte ve tespit ettiklerini ve önerilerini içeren görüşler hazırlamaktadır;
• Sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve başka örgütlenmiş gruplar ile temasta bulunup görüşmektedir;
• Uluslararası, Avrupa ve milli insan hakları örgütlerinin konferanslarına ya da başka etkinliklerine katılmaktadır;
• İnsan haklarına saygı göstermeyi teşvik etmek için daha geniş kapsamlı etkinlikler düzenlemektedir.

Uluslararası düzeyde bu rol, çalışmaları BMÖ tarafından yönlendirilen ve Paris ilkelerine uygun olan Ulusal İnsan Hakları Kurumlarına (National Human Rights İnstitutions – NHRİs) aittir.


Dowload file type Word NHRITR.doc (File Size: 30,6Kb)
Dowload file type mp3
NHRITR.mp3 (File Size: 633,2Kb)