Engelli Haklarının Teşviki Bağımsız Makamı


Bağımsız Engellilerin Haklarını Teşvik Etme Kurumu, Mayıs 2012’de, Kıbrıs tarafından 2011 yılında onaylanan BM Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesinin uygulanmasını izlemek amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Sözleşmenin hükümleri, Engelli kişilerin haklarına tam ve eşit erişimini sağlayıp aleyhlerine ayrımcılığı yasaklamakta ve de korunmasına destekleyici önlemler öneride bulunmaktadır. Bağımsız kurum, söz konusu hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etme yetkisine sahiptir.

Bağımsız Kurumun yetkileri çerçevesinde kişisel ya da toplu şikâyetler ele alınmaktadır ve de Engellilerin eşitsiz muamele mağdur oldukları ve Sözleşme tarafından garanti edilen haklarının ihlalleri otomatik olarak incelenmektedir. Sözü geçen incelemelerden başka ve yine yetkileri çerçevesinde Bağımsız Kurum araştırmalar yapmakta, aydınlatma ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemekte ve genel olarak engelli kişilerin haklarının korunmasıyla güvence altına alınmasını teşvik etmektedir.

Örneğin, engelli bir kişi(nin),
• spor tesislerine erişimi yoksa,
• alışveriş merkezlerinde hareket ederek güvende hissetmiyorsa,
• çalıştığı takdirde işvereni, işyerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi için gereken tedbirleri almıyorsa,
• engelli olduğu nedeniyle belli bir işe alınmıyorsa,
• mesleki eğitim programlarına katılma fırsatları yoksa,
• mesleki eğitiminde gereken kolaylaştırmalar almıyorsa,
Bağımsız Engellilerin Haklarını Teşvik Etme Kurumuna şikâyette bulunabilmektedir.

Farklı türde engellilik durumu olan kişilerin haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin sadece Yunancası var (Kamu Denetçisi /Ombudsman/ Kurumuna Projenin yönetim ekibi /Eğitim Politikaları Enstitüsü/ tarafından iletildiği gibi): Avrupa Komisyonu ortak finanse edilen Gençlik Eylemde programının çerçevesinde Gençlik ve Yaşam Boyu Öğrenme Vakfı – Ulusal Hizmet ve Yeni Nesil Genel Sekreterliği tarafından finanse edilmiş olan “Engelli öğrenciler için erişilebilir eğitim ve öğretim malzemesinin tasarımı ve geliştirilmesi).


Dowload file type Word PwDTR.doc (File Size: 32,13Kb)
Dowload file type mp3
pwDTR.mp3 (File Size: 771,49Kb)