İşkenceyi Önleme Bağımsız MakamıBağımsız İşkenceyi Önleme Mekanizması, 2009 yılından itibaren Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü onaylanmasından sonra Kamu Denetçisi (Ombudsman) ve İnsan Hakları Savunucusu Kurumunun bünyesinde faaliyette bulunmaktadır.

Taciz veya kötü muamele ya da insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ya da işkence olaylarından kaçınılması ve önlenmesini sağlamak, Bağımsız Kurumun çalışmalarının kurumsal eksenidir. Cezaevleri, tutuklama evleri/ karakollar, psikiyatri hastaneleri, yaşlı ya da engelliler konutları gibi insanların tamamen veya kısmen özgürlüğünden yoksun bırakıldığı yerleri ziyaretleri çerçevesinde Bağımsız Kurum, hafifletici ya da iyileştirici tedbirler alınmak ve de insan haklarına saygı gösterme ilkesine uygun olmayan uygulamalarla politikalar ortadan kaldırılmak amacıyla gözlemleriyle önerilerini kaydetmektedir.

Bağımsız Kurum, hem önleyici ve koruyucu bir makam olarak, hem de sözü geçen yerlerin işlemesini izleyen ve kontrol eden bir makam olarak katkıda bulunmaktadır. Ziyaretler sırasında gözaltında bulunma, yaşama ve konaklama koşulları incelenmektedir ve sunulan öneriler, yapısal katılıklar ile uzun süre devam eden keyfi hareket uygulamalarının ele alınmasını hedeflemektedir. İlişkin yerden sorumlu olan makama yönelik bir rapor hazırlanmaktadır; o da, sırasıyla bunlara uymalı ve de alınan tedbirleri göstermelidir.

Bağımsız Kurumun çalışmalarına başladığı 2009 yılından itibaren Merkez Cezaevi, Menoya Göçmenler tutma yeri, Atalassa Akıl Hastanesi, büyük sayıda polis karakolları, özel ve devlet çocuk konutları ve de yaşlı ve engelliler konutlarına ziyaretler yapılmıştır. Her yer ile ilgili olarak hazırlanan raporlar; besleme, sağlık bakımı, kalifiye personelin işe alınması, izleme sistemleri, güç kullanımı v.s. gibi ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler önermektedir.


Dowload file type Word OPCATTR.doc (File Size: 30,6Kb)
Dowload file type mp3
OPCATTR.mp3 (File Size: 714,38Kb)