ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ


Φωτογραφία Προϊστάμενης της Αρχής Ισότητας
Ηχητικό Μήνυμα
Οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής και εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, γλώσσας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού, είναι κύριες αιτίες της ανισότητας και του αποκλεισμού ομάδων του πληθυσμού από την αγορά εργασίας, την απασχόληση και την εκπαίδευση, με περαιτέρω συνέπειες την περιθωριοποίηση και τη φτώχεια. Κατά προέκταση, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία που αφορά τις απαγορευμένες διακρίσεις και στοχεύει στην ίση μεταχείριση. Ταυτόχρονα χρειάζονται συστηματικές και αποδοτικές δράσεις για την εξάλειψη των κυρίαρχων ακόμα στερεότυπων, την αλλαγή της επικρατούσας νοοτροπίας, την αντιμετώπιση της αδυναμίας αποδοχής της διαφορετικότητας στον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό χώρο.

Σ’ αυτήν την περίοδο, της αυξανόμενης ύφεσης και των προβλημάτων που προκαλεί στην αγορά εργασίας, η όποια πρόοδος επιτεύχθηκε προηγούμενα, αναφορικά με την πρακτική υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, φαίνεται ότι τίθεται σε κίνδυνο, με ορατό το ενδεχόμενο οπισθοδρόμησης. Εκδηλώνονται ξενοφοβικές τάσεις και προθέσεις διακριτικής μεταχείρισης ακόμα και των κοινοτικών εργαζόμενων, ως μέτρο αντιμετώπισης της ανεργίας. Γενικότερα, υπάρχουν πλέον περισσότερες πιθανότητες οι γυναίκες, οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα ΛΟΑΤ, μεγαλύτερης ή νεότερης ηλικίας ή που ανήκουν σε θρησκευτικές ή εθνοτικές μειονότητες, να είναι θύματα διακρίσεων στην εργασία και την απασχόληση.

Ωστόσο, η αρχή της ίσης μεταχείρισης είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε δημοκρατική πολιτεία. Γι’ αυτό και το όραμα μας, ανεξάρτητα της συγκυρίας που διανύουμε, παραμένει η πραγμάτωση της ίσης μεταχείρισης, με τη συνεχή καταπολέμηση, μεταξύ άλλων, των διακρίσεων στην εργασία, την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, αυτό το πλαίσιο, είναι το αποτελεσματικότερο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνύπαρξης και συνοχής.Ελένη Χατζηττοφή

Πρώτη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.
Υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την Αρχή Ισότητας


Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3 isotita2.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 695,91Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
arxi isotitas.doc (Μέγεθος Αρχείου: 28,05Kb)