ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ


Φωτογραφία επικεφαλής Αρχής κατά των Διακρίσεων
Ηχητικό Μήνυμα
Βασική αποστολή της Αρχής κατά των Διακρίσεων είναι η πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κοινότητας, χρώματος, γλώσσας ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

Το πεδίο δράσης της Αρχής κατά των Διακρίσεων εκτείνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δραστηριοτήτων. Οι αρμοδιότητες της καλύπτουν τους τομείς της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις και πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Οι θεσμικές αρμοδιότητες της Αρχής, πέρα από τη διερεύνηση ατομικών καταγγελιών και την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα των διακρίσεων, περιλαμβάνουν ποικίλες θεσμικές δυνατότητες δράσεις που εκτείνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, προληπτικού, κατασταλτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:


  · Προαγωγή της ισότητας για απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας ευκαιριών ανεξαρτήτως φυλετικής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων
  · Λήψη μέτρων για την πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών προνοιών που διέπουν ή απαγορεύουν μεταχείριση που συνιστά απαγορευμένη διάκριση
  · Επιβολή μέτρων κυρωτικού χαρακτήρα
  · Σύνταξη Κωδίκων Πρακτικής
  · Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών για θέματα διακρίσεων
  · Εξέταση θεμάτων αναφορικά με τις διακρίσεις είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα προσώπων ή οργανώσεων
  · Συντονισμός δράσης κρατικών αρχών και ευαισθητοποίηση της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Άριστος Τσιάρτας

Πρώτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.

Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των ΔιακρίσεωνΚατεβάστε το αρχείο τύπου mp3 diakriseis.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 630,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
arxi kata twn diakrisewn.doc (Μέγεθος Αρχείου: 28,05Kb)