Το 1991 ήταν ημερομηνία σταθμός στην Κυπριακή Δημοκρατία καθότι είναι η χρόνια που εισάγεται ο Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως.

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά ο Θεσμός είναι ακόμη πιο ισχυρός, με διευρυμένες αρμοδιότητες ώστε η δράση του να μην περιορίζεται μόνο στον δημόσιο τομέα, αλλά όσον αφορά τα ζητήματα των διακρίσεων, δύναται να παρεμβαίνει και στον ιδιωτικό υπό την ιδιότητά του ως Φορέας Καταπολέμησης των Διακρίσεων, που του έχει ανατεθεί το 2004, σε εναρμόνιση με το Ενωσιακό Δίκαιο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Επίτροπο ...


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

11/07/2019 Εκδήλωση “Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο”
  11/07/2019 Δελτίο Τύπου για την εκδήλωση «Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο» πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2019
  04/07/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικά με την εκδήλωση “Γυναίκα πρόσφυγας, γυναίκα μετανάστρια στην Κύπρο”
  03/07/2019 Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με τα αναθεωρημένα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες
  27/06/2019 Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Επίτιμη Πρόεδρο του Cyprus Stop Trafficking
  27/06/2019 Ανακοίνωση Τύπου αναφορικά με τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Κοριτσιών
  26/06/2019 Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Πρόεδρο και Μέλη της ΚΟΓΕΕ - BPW Cyprus
  21/06/2019 Επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην Κοφίνου.
  21/06/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικά με την επίσκεψη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην Κοφίνου.
  20/06/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικα με την επισκεψη στο οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre»,  στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζει το Γραφείο μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2019/07/02 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την καθυστέρηση λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας δρόμου
  2019/07/01 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράπονο εναντίον του Τμήματος Τελωνείων και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την κατακράτηση εμπορευμάτων
  2019/06/28 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης για διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου
  2019/06/27 Ενδιάμεση Έκθεση αναφορικά με την άρνηση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας να επιστρέψει συγκεκριμένη αναλογία ποσού από τέλη αποχέτευσης
  2019/06/27 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια του Υπουργείου Υγείας
  2019/06/19 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 799/2018 κατά του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
  2019/06/13 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου αναφορικά με προβλήματα οδικής ασφάλειας και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου οδικού δικτύου εντός των διοικητικών του ορίων
  2019/06/10 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφέιου Λάρνακας να εκτελέσει ένταλμα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε δημόσιο πλειστηριασμό το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2008
  2019/06/06 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών ασύλου που διαμένουν εκτός του Κέντρου Υποδοχής
  2019/06/05 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Υπουργέιου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εξετάσουν ειδοποιήσεις απαίτησης αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 67 και 68 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου
  2019/05/31 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις
 
Υποβολή Παραπόνου
Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
H Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά
Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2017
Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία 
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς