Κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου πλαισιώνεται από μηχανισμούς ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και εξισορρόπησης, που να είναι ικανοί να ελαχιστοποιούν τα κρούσματα αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας και καταπίεσης του πολίτη. Έναν τέτοιο μηχανισμό αποτελεί και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman), που σε πολύ γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως εξωδικαστικός μηχανισμός ελέγχου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περισσότερα
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Kατά των Διακρίσεων Αρχή Ισότητας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Aναπηρία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

30/09/2016 Συμμετοχή του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet
  30/09/2016 Παρουσίαση του θεσμού σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ
  30/09/2016 Ακύρωση της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  23/09/2016 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ombudsman
  21/09/2016 Εργαστήριο με θέμα "Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη Δημόσια Υπηρεσία"
  19/09/2016 Παρουσίαση με θέμα τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
  12/09/2016 Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απανορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια
  09/09/2016 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  08/09/2016 Συνάντηση γονέων διαμενόντων στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου με τις Διευθύνσεις των σχολείων της περιοχής
  07/09/2016 Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα "Προκλήσεις για τους θεσμούς των Ombudsman σε σχέση με τη μεικτή ροή μεταναστών"
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2016/09/12 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για ρατσιστική και παρενοχλητική συμπεριφορά στην εργασία, από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση (διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής)
  2016/09/06 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αίτηση που εκκρεμεί για επτά περίπου χρόνια στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας και αφορά στο καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο
  2016/09/06 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την απόφαση τερματισμού του Στεγαστικού Σχεδίου που αφορά στην παραχώρηση σε δικαιούχους εκτοπισθέντες οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς
  2016/09/01 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Δήμου Ύψωνα, για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας
  2016/08/31 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με απαγορευμένες διακρίσεις λόγω φύλου και λόγω ηλικίας στην Προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας για την πρόσληψη 3.000 οπλιτών στην Εθνική Φρουρά
  2016/08/30 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου καθώς και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
  2016/08/30 Έκθεση της Αρχής Ισότητας κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με καταγγελία για την Έκθεση αξιολόγησης Ανώτερης Νοσηλευτικής Λειτουργού για το έτος 2014, κατά το οποίο εργάσθηκε μόνο για έξη μήνες, λόγω άδειας μητρότητας, χειρουργικής επέμβασης και άδειας ανάπαυσης.
  2016/08/30 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης που υπέβαλε αναγνωρισμένη πρόσφυγας για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση
  2016/08/30 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη διοργάνωση προσκυνήματος λειψάνων από Δημόσιο Νηπιαγωγείο
  2016/08/29 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1524/2014, κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιλίνειας, το οποίο αφορούσε σε διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού
  2016/08/26 Δημόσια Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς μέλους της Αστυνομίας
 
Υποβολή Παραπόνου
Ακύρωση Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως
Εκστρατεία ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς