Κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου πλαισιώνεται από μηχανισμούς ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και εξισορρόπησης, που να είναι ικανοί να ελαχιστοποιούν τα κρούσματα αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας και καταπίεσης του πολίτη. Έναν τέτοιο μηχανισμό αποτελεί και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman), που σε πολύ γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως εξωδικαστικός μηχανισμός ελέγχου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περισσότερα
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Kατά των Διακρίσεων Αρχή Ισότητας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Aναπηρία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

27/10/2016 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκόύ Δικτύου Εθνικών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  22/10/2016 Χαιρετισμός Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ στη Γενική Συνέλευση της ΚΥΣΟΑ
  20/10/2016 Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής κατά των Διακρίσεων στις δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης της ILGA EUROPE
  19/10/2016 Συνάντηση εργασίας (peer-to-peer) με θέμα "Ενισχύοντας τη θέση των κυπριακών αρχών στην εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την νομική αναγνώριση των διεμφυλικών προσώπων"
  19/10/2016 Σειρά Εργαστηρίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη Δημόσια Υπηρεσία
  18/10/2016 Ανάγκη για θεσμοθέτηση πλαισίου προστασία δικαιωμάτων των διεμφυλικών προσώπων
  13/10/2016 Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πρόληψη των ρατσιστικών αδικημάτων σε μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
  10/10/2016 Ομιλία του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε συζήτηση με θέμα "Σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία κάτω από το Σύμφωνο"
  10/10/2016 Παρουσίαση Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκδήλωση με θέμα "Ψυχική υγεία και Στίγμα"
  08/10/2016 Παρουσίαση Λειτουργού της Αρχής κατά των Διακρίσεων για το ρατσισμό σε συνέδριο με θέμα «Βήματα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς»
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2016/23/09 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014 , αναφορικά με την παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιχωρίου Ορεινής να μου παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 612/2014, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών
  2016/09/30 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αστυνομίας αναφορικά με την καθυστέρηση στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας
  2016/09/30 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα φοίτησης των παιδιών με αναπηρία σε ενιαία, ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα
  2016/09/30 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αιτήματος παιδιών με μακρόχρονη παραμονή για παραχώρηση άδειας παραμονής
  2016/09/29 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το θεσμό των Κοινοταρχών στις ενορίες των Δήμων
  2016/09/28 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα , για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας
  2016/09/28 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο για μη καταβολή των μισθών που αντιστοιχούν σε αναδρομικό διορισμό υπαλλήλου στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
  2016/09/23 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όρια τους δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου
  2016/09/14 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για έκδοση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου σε ανήλικα παιδιά στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν διαμένουν μαζί
  2016/09/14 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014, αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να παραθέσει στοιχεία που του ζητήθηκαν, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών
  2016/09/12 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για ρατσιστική και παρενοχλητική συμπεριφορά στην εργασία, από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση (διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής)
 
Υποβολή Παραπόνου
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως
Εκστρατεία ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς