Κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου πλαισιώνεται από μηχανισμούς ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και εξισορρόπησης, που να είναι ικανοί να ελαχιστοποιούν τα κρούσματα αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας και καταπίεσης του πολίτη. Έναν τέτοιο μηχανισμό αποτελεί και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman), που σε πολύ γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως εξωδικαστικός μηχανισμός ελέγχου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περισσότερα
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Kατά των Διακρίσεων Αρχή Ισότητας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Aναπηρία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

26/08/2016 Δημόσια Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς μέλους της Αστυνομίας
  08/07/2016 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε πρόγευμα εργασίας με τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη με θέμα το προφυγικό και την μετανάστευση
  06/07/2016 Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε Ημερίδα με θέμα «Ανοικτά Δεδομένα και προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του δημοσίου»
  02/07/2016 Παρουσίαση με θέμα το ρατσισμό και την ρητορική μίσους σε Συνάντηση Νέων με τα Συμβούλια Νεολαίας Λατσιών, Στροβόλου και Αγλαντζιάς
  28/06/2016 Συμμετοχή Λειτουργών σε εργαστήρι με θέμα την κατάρτιση των μηχανισμών παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών
  27/06/2016 Εργαστήριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Πλαίσιο δικαιωμάτων - σε ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας
  27/06/2016 Δημόσια Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων για τα περιστατικά αστυνομικής βίας
  25/06/2016 Παρουσίαση με θέμα το ρατσισμό και την ρητορική μίσους σε Συνάντηση Νέων στο Δήμο Δερύνειας
  24/06/2016 Δελτίο Τύπου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά των Βασανιστηρίων
  22/06/2016 Σεμινάριο εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2016/08/03 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη διοργάνωση του χορού τελειοφοίτων της Αγγλικής Σχολής για το 2015
  2016/08/03 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράταση από τους Επάρχους των ωραρίων λειτουργίας των κέτρων αναψυχής και την παράταση της χρήσης μεγαφώνων και μετάδοσης μουσικής
  2016/07/29 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία για την παροχή ακαδημαϊκών προσαρμογών και διευκολύνσεων σε φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου με ψυχική αναπηρία και την αντιμετώπισή της από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου
  2016/07/22 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αίτησης γυναίκας με νοητική αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά παράβαση του σχετικού Νόμου και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
  2016/07/15 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
  2016/07/15 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
  2016/07/14 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από το Ιατρικό Συμβούλιο των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας που αφορούν στο δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να ασκούν το επάγγελμα του ιατρού στη Κύπρο
  2016/07/11 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να εφαρμόσει τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς
  2016/07/11 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με με ορθή ερμηνεία από την Αστυνομία του περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου
  2016/07/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας στην προκήρυξη από το Δήμο Λευκωσίας 11 θέσεων εκτάκτων λειτουργών καθορισμένης διάρκειας
  2016/06/7 Δημόσια Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων για τα περιστατικά αστυνομικής βίας
 
Υποβολή Παραπόνου
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς