Κάθε σύγχρονο κράτος δικαίου πλαισιώνεται από μηχανισμούς ελέγχου, λογοδοσίας, διαφάνειας και εξισορρόπησης, που να είναι ικανοί να ελαχιστοποιούν τα κρούσματα αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας και καταπίεσης του πολίτη. Έναν τέτοιο μηχανισμό αποτελεί και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman), που σε πολύ γενικές γραμμές μπορεί να περιγραφεί ως εξωδικαστικός μηχανισμός ελέγχου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και περισσότερα
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Kατά των Διακρίσεων Αρχή Ισότητας Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Aναπηρία Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

19/09/2016 Παρουσίαση με θέμα τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
  12/09/2016 Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απανορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια
  09/09/2016 Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  08/09/2016 Συνάντηση γονέων διαμενόντων στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου με τις Διευθύνσεις των σχολείων της περιοχής
  07/09/2016 Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου σε συνέδριο με θέμα "Προκλήσεις για τους θεσμούς των Ombudsman σε σχέση με τη μεικτή ροή μεταναστών"
  07/09/2016 Δελτίο Τύπου "Έγκυος; Λεχώνα; Νέα Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;"
  05/09/2016 Δελτίο Τύπου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τη δημοσίευση του Γενικού Σχολίου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για το Άρθρο 6 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με τίτλο «Γυναίκες και Κορίτσια με Αναπηρία»
  01/09/2016 Δελτίο Τύπου αναφορικά με την αναθεώρηση των κριτηρίων για έκδοση κοινωνικής κάρτας σε συνταξιούχους Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στη Κύπρο
  26/08/2016 Δημόσια Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς μέλους της Αστυνομίας
  08/07/2016 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Προϊσταμένου της Αρχής κατά των Διακρίσεων σε πρόγευμα εργασίας με τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη με θέμα το προφυγικό και την μετανάστευση
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2017/07/25 Αυτεπάγγελτη Έρευνα Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη Μεταφορά Νεκρού από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου
  2016/08/31 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με απαγορευμένες διακρίσεις λόγω φύλου και λόγω ηλικίας στην Προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας για την πρόσληψη 3.000 οπλιτών στην Εθνική Φρουρά
  2016/08/30 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου καθώς και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
  2016/08/30 Έκθεση της Αρχής Ισότητας κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με καταγγελία για την Έκθεση αξιολόγησης Ανώτερης Νοσηλευτικής Λειτουργού για το έτος 2014, κατά το οποίο εργάσθηκε μόνο για έξη μήνες, λόγω άδειας μητρότητας, χειρουργικής επέμβασης και άδειας ανάπαυσης.
  2016/08/30 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης που υπέβαλε αναγνωρισμένη πρόσφυγας για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση
  2016/08/30 Έκθεση της Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τη διοργάνωση προσκυνήματος λειψάνων από Δημόσιο Νηπιαγωγείο
  2016/08/29 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1524/2014, κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιλίνειας, το οποίο αφορούσε σε διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού
  2016/08/26 Δημόσια Τοποθέτηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων για περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς μέλους της Αστυνομίας
  2016/08/26 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Aτόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα των φοιτητών που αποτείνονται στο Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην προστασία του απορρήτου πληροφοριών υγείας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή
  2016/08/26 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο κατά του Δήμου Αγίου Δομετίου, για παράνομη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του προσωπικού της Δημοτικής Υπηρεσίας
  2016/08/24 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιομετόχου, σε σχέση με καταδιωκτική στάση έναντι του παραπονούμενου και μη συμμόρφωση αυτού σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου
 
Υποβολή Παραπόνου
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως
Εκστρατεία ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα Μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς