Το 1991 ήταν ημερομηνία σταθμός στην Κυπριακή Δημοκρατία καθότι είναι η χρόνια που εισάγεται ο Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως.

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά ο Θεσμός είναι ακόμη πιο ισχυρός, με διευρυμένες αρμοδιότητες ώστε η δράση του να μην περιορίζεται μόνο στον δημόσιο τομέα, αλλά όσον αφορά τα ζητήματα των διακρίσεων, δύναται να παρεμβαίνει και στον ιδιωτικό υπό την ιδιότητά του ως Φορέας Καταπολέμησης των Διακρίσεων, που του έχει ανατεθεί το 2004, σε εναρμόνιση με το Ενωσιακό Δίκαιο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Επίτροπο ...


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

20/06/2019 Δελτίο Τύπου αναφορικα με την επισκεψη στο οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre»,  στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζει το Γραφείο μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.
  20/06/2019 Επισκεψη στο οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre», στη Λευκωσία
  20/06/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
  19/06/2019 Υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες
  15/06/2019 Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην 39η ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών.
  11/06/2019 Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Κύπρο
  07/06/2019 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Ανοικτό Διάλογο με την Κοινωνία των Πολιτών
  07/06/2019 Ημερολόγιο Δικτύου Equinet - 2019
  31/05/2019 Εκπαίδευση από Λειτουργό του Γραφείου μας αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
  29/05/2019 Σειρά Σεμινάριων εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας
 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2019/06/13 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου αναφορικά με προβλήματα οδικής ασφάλειας και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου οδικού δικτύου εντός των διοικητικών του ορίων
  2019/06/10 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφέιου Λάρνακας να εκτελέσει ένταλμα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε δημόσιο πλειστηριασμό το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2008
  2019/06/06 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών ασύλου που διαμένουν εκτός του Κέντρου Υποδοχής
  2019/06/05 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Υπουργέιου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εξετάσουν ειδοποιήσεις απαίτησης αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 67 και 68 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου
  2019/05/31 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις
  2019/05/24 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  για το παράπονο με αρ. Α/Π 996/2018 αναφορικά με την παράλειψη του Δήμου Παραλιμνίου να προβεί στην πλήρη διαμόρφωση δρόμου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πολεοδομικής άδειας που εξασφάλισε
  2019/05/17 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για διαχωρισμό τεμαχίου
  2019/05/02 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το ζήτημα του επανανοίγματος υποθέσεων αιτητών ασύλου στη βάση νέων στοιχείων
  2019/05/02 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με πολυετή παράνομη επέμβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία για αμυντικούς σκοπούς
  2019/04/25 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης 20 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
  2019/04/23 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να απορρίψουν αίτηση της παραπονούμενης για παροχή επιδόματος ανεργίας.
 
Υποβολή Παραπόνου
Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
H Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά
Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2017
Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία 
Η Ευρώπη σου
Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς