Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης NHRI Academy 2020


Από τις 29/09 μέχρι τις 29/10/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Έλενα Καρεκλά συμμετείχε στο διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης NHRI Academy 2020