Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία στα πλαίσια του προγράμματος της Βασικής Εκπαίδευσης των Αστυνομικών, με θέμα Φυλετικές Διακρίσεις, Ρατσισμός


Στις 15 και 21/10/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Έλενα Καρεκλά πραγματοποίησε διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία στα πλαίσια του προγράμματος της Βασικής Εκπαίδευσης των Αστυνομικών, με θέμα Φυλετικές Διακρίσεις, Ρατσισμός