Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet


Στις 16/10/20 , η Λειτουργός Α’ του Γραφείου κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε διαδικτυακά στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet