ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ηχητικό Μήνυμα
Στην ενότητα αυτή απαντώνται ερωτήσεις που εγείρονται συχνά σε σχέση με τον θεσμό. Οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι εξαντλητικές.

Για περισσότερη και ειδικότερη κατανόηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, μπορείτε να ανατρέξετε στο ανάλογο σημείο της ιστοσελίδας ή να απευθυνθείτε στο Γραφείο μας τηλεφωνικώς (22 405500).

1.Τι είναι ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
2.Για ποιούς λόγους μπορώ να αποταθώ στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
3.Υπάρχουν υπηρεσίες/ φορείς που ο θεσμός δεν ελέγχει;
4.Πότε διερευνούνται ατομικά παράπονα;
5.Ποιος μπορεί να υποβάλει ατομικό παράπονο;
6.Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο;
7.Ποια διαδικασία ακολουθείται κατά την εξέταση ενός ατομικού παραπόνου;
8.Μπορεί να έχω αρνητικές συνέπειες επειδή απευθύνθηκα στον Επίτροπο;
9.Μπορεί ο Επίτροπος να μου παρέχει νομικές συμβουλές και να με εκπροσωπήσει στο Δικαστήριο;
10.Με το ίδιο θέμα ασχολείται ή ασχολήθηκε Δικαστήριο. Μπορώ να υποβάλω παράπονο;
11.Θεωρώ ότι μια νομοθεσία είναι άδικη. Μπορώ να προσφύγω στον Επίτροπο;
12.Εκτός από τη διερεύνηση ατομικών παραπόνων και την υποβολή εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές, ποιες άλλες δράσεις αναλαμβάνει ο Επίτροπος;
13.Τι κάνει ο Επίτροπος Διοικήσεως;
14.Τι κάνει η Αρχή Κατά των Διακρίσεων;
15.Τι κάνει η Αρχή Ισότητας;
16.Τι κάνει ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων;
17.Τι κάνει Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
18.Τι κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία;
19.Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχει γενικές πληροφορίες;
20.Το δικό μου πρόβλημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου;
1. Τι είναι ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Είναι ένας θεσμός υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με πολλαπλούς ρόλους και αρμοδιότητες σε σχέση με τη διαφύλαξη, την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κυπριακή πολιτεία και κοινωνία.

Το θεσμικό πεδίο δράσης του περιλαμβάνει:

• τον Επίτροπο Διοικήσεως
• τον Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των διακρίσεων
• τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων
• την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και,
• την Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία
Αρχή Σελίδας

2. Για ποιους λόγους μπορώ να αποταθώ στο θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Μπορείτε να αποταθείτε στον Επίτροπο εάν πιστεύετε ότι

• κάποια δημόσια υπηρεσία ή δημόσιος υπάλληλος χειρίστηκε ή χειρίζεται κάποια υπόθεση σας κατά τρόπο που σας αδικεί ή είναι αντίθετη με τη νομοθεσία ή τις αρχές διοικητικού δικαίου ή καθυστερεί αδικαιολόγητα να ανταποκριθεί σε κάποιο σας αίτημα.
• κάποιος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας σας έχει συμπεριφερθεί με δυσμενή τρόπο εξαιτίας του φύλου σας, της φυλετικής/ εθνικής/ εθνοτικής καταγωγής σας, της κοινότητας στην οποία ανήκετε, της γλώσσας, του χρώματος, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων σας.
• παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας (π.χ. πρόσβασης σε εργασία, παιδεία, υγεία) λόγω αναπηρίας
Σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ενδεχόμενα, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς, είτε σας αφορά προσωπικά είτε εκ μέρους κάποιου άλλου προσώπου, νοουμένου ότι υπάρχει συγκατάθεσή του.

Μπορείτε, ακόμα, να απευθυνθείτε στον Επίτροπο αν θέλετε να τον πληροφορήσετε για οποιοδήποτε ζήτημα που εμπίπτει στα θέματα ενδιαφέροντος του ή για οποιοδήποτε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, γραπτώς ή προφορικώς. Π.χ. εάν θεωρείτε ή υποπτεύεστε ότι σε κάποιο χώρο/ τομέα παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα ή διενεργούνται βασανιστήρια ή περιορίζονται τα δικαιώματα προσώπων εξαιτίας κάποιου κοινωνικού χαρακτηριστικού (π.χ. φύλο, γλώσσα, εθνικότητα).

Ο ίδιος θα κρίνει κατά πόσο απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση του επί του θέματος, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το αντικείμενο της αναφοράς σας.
Αρχή Σελίδας

3. Υπάρχουν υπηρεσίες/ φορείς που ο θεσμός δεν ελέγχει;

Ο Επίτροπος έχει διαφορετικές αρμοδιότητες, και η κάθε μία από αυτές έχει το δικό της εύρος εφαρμογής.

Για να δείτε τους φορείς που ελέγχονται για την κάθε αρμοδιότητα, πατήστε στον ανάλογο σύνδεσμο:

Επίτροπος Διοικήσεως
Αρχή κατά των Διακρίσεων
Αρχή Ισότητας
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με ΑναπηρίαΑρχή Σελίδας


4. Πότε διερευνούνται ατομικά παράπονα;

Ατομικά παράπονα είναι τα παράπονα που μπορείτε να υποβάλετε εσείς ή εκπρόσωπος σας, και τα οποία αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που σας αφορούν προσωπικά.

Ατομικά παράπονα διερευνούνται από τον
Επίτροπο Διοικήσεως, τον φορέα ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και την Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία.

Για να υποβάλετε ατομικό παράπονο, πατήστε εδώ.

Πέραν των ατομικών παραπόνων, σε περίπτωση που θέλετε να ενημερώσετε τον Επίτροπο για οποιοδήποτε ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του, αλλά δεν σας αφορά προσωπικά, μπορείτε να το κάνετε γραπτώς ή προφορικώς. Ο ίδιος θα αποφασίσει κατά πόσο απαιτείται η οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση του επί του θέματος. Αρχή Σελίδας5. Ποιος μπορεί να υποβάλει ατομικό παράπονο;

Στον Επίτροπο μπορεί να υποβάλει παράπονο οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής του στη χώρα και ανεξάρτητα εάν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται στην Κύπρο ή όχι, οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανωμένοι φορείς και οργανισμοί.
Αρχή Σελίδας6. Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί από εσάς προσωπικά ή από εκπρόσωπο σας:
• μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας το έντυπο
εδώ
• με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ombudsman@ombudsman.gov.cy
• με επιστολή ή συμπληρωμένο έντυπο υποβολής παραπόνου, στο χώρο υποδοχής του Γραφείου (Διαγόρου 2, 1097, Λευκωσία, Ισόγειο)
• με τηλεομοιότυπο (φαξ), στο (+357) 22 672881
• με επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
1470 Λευκωσία

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι κατά πόσο το παράπονο σας μπορεί να διερευνηθεί από το Γραφείο μας, μπορείτε, προτού το υποβάλετε, να επικοινωνήσετε με Λειτουργό σε καθήκον εξυπηρέτησης κοινού, τηλεφωνώντας στο 22 405500, για διευκρινήσεις και καθοδήγηση.

Σημειώνεται ότι η υποβολή και εξέταση του παραπόνου είναι δωρεάν.Αρχή Σελίδας7. Ποια διαδικασία ακολουθείται κατά την εξέταση ενός ατομικού παραπόνου;

Το παράπονο ανατίθεται από τον Επίτροπο σε αρμόδιο Λειτουργό του Γραφείου και ο παραπονούμενος ενημερώνεται γραπτώς για τον αριθμό παραπόνου και τον αριθμό τηλεφώνου του Λειτουργού που χειρίζεται την υπόθεση.

Σε περίπτωση που το παράπονο κριθεί, από την αρχή, αβάσιμο ή εκτός αρμοδιότητας, ο παραπονούμενος ενημερώνεται με σχετική επιστολή, στην οποία αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο το παράπονο δεν μπορεί να τύχει διερεύνησης.

Σε περίπτωση που το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου και κριθεί ότι χρήζει διερεύνησης, ο Λειτουργός προχωρεί στη διερεύνηση των αναφορών που περιλαμβάνονται στο παράπονο, με τηλεφωνική ή/ και γραπτή επικοινωνία με την αρμόδια αρχή, με έρευνα επί τόπου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πως είναι πρόσφορος. Ο χρόνος που απαιτείται για ολοκλήρωση της έρευνας εξαρτάται από το αντικείμενο του παραπόνου και την ανταπόκριση της υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες έχουν νομική υποχρέωση να ανταποκρίνονται και να συνδράμουν στις έρευνες του Επιτρόπου.

Εάν από την έρευνα διαπιστωθεί ότι το παράπονο είναι βάσιμο, ο Επίτροπος προχωρεί σε υποβολή Έκθεσης ή σε άλλη παρέμβαση προς την αρμόδια αρχή, με εισηγήσεις/ συστάσεις για αποκατάσταση της νομιμότητας και των δικαιωμάτων του παραπονούμενου.

Εάν από τη διερεύνηση διαπιστωθεί ότι το παράπονο δεν είχε βάση ή αν στο μεταξύ το αίτημα ικανοποιήθηκε επαρκώς, ο παραπονούμενος ενημερώνεται γραπτώς για το αποτέλεσμα της έρευνας.
Αρχή Σελίδας8. Μπορεί να έχω αρνητικές συνέπειες επειδή απευθύνθηκα στον Επίτροπο;

Δεν επιτρέπεται και τιμωρείται ποινικά οποιαδήποτε τιμωρητική ενέργεια ή δυσμενής μεταχείριση προσώπου που απευθύνθηκε στον Επίτροπο.
Αρχή Σελίδας9. Μπορεί ο Επίτροπος να μου παρέχει νομικές συμβουλές και να με εκπροσωπήσει στο Δικαστήριο;

Όχι. Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή ανάγκη για εκπροσώπηση στο Δικαστήριο, μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο της επιλογής σας ή στον Δικηγορικό Σύλλογο. Αρχή Σελίδας10. Με το ίδιο θέμα ασχολείται ή ασχολήθηκε Δικαστήριο. Μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Ο Επίτροπος δεν διερευνά παράπονο, όταν για το ίδιο θέμα εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου. Επίσης, εάν κατά τη διάρκεια διερεύνησης παραπόνου από τον Επίτροπο, ο παραπονούμενος προσφύγει στη Δικαιοσύνη, τότε η διερεύνηση του θέματος από τον Επίτροπο τερματίζεται.

Η υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο δεν αναστέλλει την προθεσμία εντός της οποίας ο παραπονούμενος μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το ίδιο θέμα (75 μέρες).

Μπορεί, ωστόσο, να υποβληθεί παράπονο στον Επίτροπο εάν Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση, αλλά η αρμόδια αρχή καθυστερεί/ παραλείπει/ αρνείται να την εφαρμόσει.
Αρχή Σελίδας
11. Θεωρώ ότι μια νομοθεσία είναι άδικη. Μπορώ να προσφύγω στον Επίτροπο;

Η αρχή της νομιμότητας και η τήρηση της αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως. Παρά ταύτα, ο Επίτροπος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επισημάνσεις για προώθηση τροποποίησης μιας νομοθεσίας ή κανονισμών ή θεσμικού πλαισίου, εάν εντοπίσει σε αυτά κενά ή ασάφειες ή πρόνοιες που παραβιάζουν τις αρχές της σωστής διοίκησης ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε περίπτωση, επίσης, που υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια στη νομοθεσία ή στους κανονισμούς, η οποία εισάγει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, στη βάση φύλου, εθνικότητας, ηλικίας κτλ., τότε ο Επίτροπος, ενεργώντας είτε ως Αρχή Ισότητας είτε ως Αρχή κατά των Διακρίσεων ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα.
Αρχή Σελίδας12. Εκτός από τη διερεύνηση ατομικών παραπόνων και την υποβολή εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές, ποιες άλλες δράσεις αναλαμβάνει ο Επίτροπος;

Ο Επίτροπος, στα πλαίσια των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει ποικιλόμορφη και πολυεπίπεδη δράση επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως:
• Αναλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη
• Διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης που είτε απευθύνονται σε συγκεκριμένους φορείς, είτε στο ευρύτερο κοινό, σε θέματα ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, ισότητας των φύλων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία κτλ.
• Διοργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.
• Εκδίδει οδηγούς, κώδικες πρακτικής και άλλο ενημερωτικό υλικό.
• Συνεργάζεται με υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές και με την κοινωνία των πολιτών, για υλοποίηση των πιο πάνω.

Για να πληροφορηθείτε για τις δράσεις και εκδηλώσεις του Επιτρόπου πατήστε εδώ (
σεμινάρια/εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις).

Για τις εκδόσεις και το ενημερωτικό υλικό, πατήστε εδώ (κώδικες πρακτικής και άλλα έντυπα).Αρχή Σελίδας13. Τι κάνει ο Επίτροπος Διοικήσεως;

Ο Επίτροπος Διοικήσεως ελέγχει κατά πόσο οι δημόσιες υπηρεσίες ενεργούν με βάση τη νομοθεσία που ορίζει τη δράση τους, κατά πόσο εφαρμόζουν τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και εάν οι αποφάσεις τους συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη.

Κατόπιν υποβολής ατομικών παραπόνων ή με δική του πρωτοβουλία, ο Επίτροπος Διοικήσεως διενεργεί έρευνες για τα πιο πάνω ζητήματα και υποβάλλει εισηγήσεις για διόρθωση των προβλημάτων που εντοπίζονται.

Παράλληλα, αναλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης των δημοσίων λειτουργών για σκοπούς βελτίωσης της συμπεριφοράς τους και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Η δράση του περιορίζεται στον δημόσιο τομέα.

Στο τέλος κάθε έτους παραδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ετήσια Έκθεση με το σύνολο της δράσης του.

Για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στον έλεγχο του Επιτρόπου Διοικήσεως και για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ. Αρχή Σελίδας14. Τι κάνει η Αρχή κατά των Διακρίσεων;

Η Αρχή κατά των Διακρίσεων ελέγχει, κατόπιν υποβολής ατομικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο παραβιάζεται η αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων

• εξαιτίας της φυλετικής/ εθνικής/ εθνοτικής καταγωγής, της κοινότητας στην οποία ανήκουν, της γλώσσας, του χρώματος, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

στους τομείς

• της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των κοινωνικών παροχών, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της στέγασης.

Η δράση της καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εάν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι μια πολιτική ή πρακτική, σε οποιοδήποτε από τους πιο πάνω τομείς, δημιουργεί διάκριση, για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, υποβάλλει Έκθεση με συστάσεις για τερματισμό της.

Έχει, ακόμα, εξουσία να εκδίδει διατάγματα ή να επιβάλει πρόστιμο σε υπηρεσία/ οργανισμό που αρνείται να συμμορφωθεί με τον τερματισμό μιας πρακτικής που εισάγει διάκριση.

Στο ευρύτερο πεδίο δράσης της Αρχής είναι και η προώθηση της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, μέσω ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων (βλ. ερώτηση 12).

Στο τέλος κάθε έτους παραδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ετήσια Έκθεση με το σύνολο της δράσης της.

Περισσότερα,
εδώ. Αρχή Σελίδας


15. Τι κάνει η Αρχή Ισότητας;

Η Αρχή Ισότητας ελέγχει, κατόπιν υποβολής ατομικών καταγγελιών ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο παραβιάζεται η αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων

• εξαιτίας του φύλου/ της ταυτότητας φύλου, της φυλετικής/ εθνικής/ εθνοτικής καταγωγής, της κοινότητας στην οποία ανήκουν, της γλώσσας, του χρώματος, της ηλικίας, της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων.

στους τομείς

• της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας ή εγγράφων που ρυθμίζουν την εργασιακή σχέση, των προσλήψεων, των απολύσεων, των αγγελιών κενών θέσεων σε εφημερίδες κτλ.

Επίσης, ελέγχει, ειδικότερα, κατά πόσο ασκείται διάκριση λόγω φύλου στην πρόσβαση των προσώπων σε αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες που αφορούν στην παιδεία, στην υγεία, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες).

Η δράση της καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εάν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι μια πολιτική ή πρακτική, σε οποιοδήποτε από τους πιο πάνω τομείς, δημιουργεί διάκριση, για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, υποβάλλει Έκθεση με συστάσεις για τερματισμό της.

Έχει, ακόμα, εξουσία να εκδίδει διατάγματα ή να επιβάλει πρόστιμο σε υπηρεσία/ οργανισμό που αρνείται να συμμορφωθεί με τον τερματισμό μιας πρακτικής που εισάγει διάκριση.

Στο ευρύτερο πεδίο δράσης της Αρχής είναι και η προώθηση της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, μέσω ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων (βλ. ερώτηση 12).

Στο τέλος κάθε έτους παραδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ετήσια Έκθεση με το σύνολο της δράσης της.

Περισσότερα,
εδώ. Αρχή Σελίδας


16. Τι κάνει ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων;

Ο Επίτροπος επισκέπτεται ελεύθερα τους χώρους όπου άτομα στερούνται πλήρως ή μερικώς την ελευθερία τους (όπως φυλακές, κρατητήρια, ψυχιατρεία, στέγες ηλικιωμένων), με σκοπό την παρατήρηση και καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης. Στόχος του Μηχανισμού είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των προσώπων που βρίσκονται υπό αυτές τις συνθήκες.

Κατόπιν των επισκέψεων, ο Επίτροπος υποβάλλει συστάσεις, τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών που διαπιστώνονται όσο και για τη βελτίωση του σχετικού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια ελέγχου και ανοικτής επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, ο Επίτροπος μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά στο ζήτημα των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, μέσα από τις σχετικές συστάσεις και εισηγήσεις του.

Η δράση του καλύπτει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στο τέλος κάθε έτους παραδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ετήσια Έκθεση με το σύνολο της δράσης του.

Περισσότερα,
εδώ. Αρχή Σελίδας


17. Τι κάνει Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Ο Επίτροπος, με αυτή του την αρμοδιότητα, τοποθετείται με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις όταν κρίνει ότι οποιαδήποτε κρατική αρχή παραβιάζει ή περιορίζει την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επίσης, προβαίνει σε ευρύτερες δράσεις προαγωγής του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχεται, για το σκοπό αυτό, σε επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με άλλα οργανωμένα σύνολα.

Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του όρου «ανθρώπινα δικαιώματα», και για να μάθετε περισσότερα για την Αρχή, πατήστε
εδώ. Αρχή Σελίδας


18. Τι κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία;

Ο Επίτροπος έχει αρμοδιότητα να προωθεί, να προστατεύει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο.

Στα πλαίσια αυτά, ο Επίτροπος, εξετάζει, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από σχετικές καταγγελίες, κατά πόσο οι κρατικές αρχές εφαρμόζουν τις πρόνοιες της Σύμβασης, και υποβάλλει Εκθέσεις με συστάσεις για βελτίωση. Επίσης, συνεργάζεται με άλλους φορείς και σώματα που ασχολούνται με το αντικείμενο, και διαφωτίζει, ευαισθητοποιεί και προωθεί την προστασία και πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Για το περιεχόμενο της Σύμβασης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής, πατήστε
εδώ. Αρχή Σελίδας


19. Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρέχει γενικές πληροφορίες;

Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε φορέα, μη κυβερνητικής οργάνωσης και κάθε πολίτη για ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Γραφείου.

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αποταθείτε τηλεφωνικώς στο 22 405500, για να παραπεμφθείτε στον αρμόδιο Λειτουργό και να πληροφορηθείτε σχετικά.

Εντούτοις, για γενικές πληροφορίες που αφορούν στη δημόσια υπηρεσία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία ή στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για συγκεκριμένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από αυτά). Αρχή Σελίδας


20. Το δικό μου πρόβλημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου;

Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορεί να σας απασχολούν σε σχέση με τον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη δυνατότητα του να παρέμβει σε θέματα που σας αφορούν.

Αν και δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε όλα τα ερωτήματα, ακολουθούν ορισμένες χαρακτηριστικές υποθέσεις, οι οποίες μπορεί να σας αφορούν, και για τις οποίες ο Επίτροπος μπορεί να παρέμβει:

• Έχω υποβάλει κάποιο αίτημα μου σε δημόσια υπηρεσία και η απάντηση που έλαβα δεν δικαιολογείται/ είναι άδικη. Μπορείτε να κάνετε κάτι;

• Διακόπηκε η παροχή της σύνταξη ανικανότητας Μπορείτε να το διερευνήσετε;

• Είμαι έγκυος και με απέλυσαν από την εργασία μου. Μπορώ να αποταθώ σε εσάς για αυτό;

• Το παιδί μου αντιμετωπίζει πρόβλημα στο σχολείο του, λόγω του ότι είναι μουσουλμάνος. Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό;

• Είμαι ομοφυλόφιλος και αντιμετωπίζω ρατσιστική συμπεριφορά από συναδέλφους μου. Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει;

• Είμαι καθηγήτρια και θα ήθελα να αναφερθώ στο μάθημα μου σε θέματα ρατσισμού και διακρίσεων. Πώς μπορείτε να με βοηθήσετε;

• Πιστεύω ότι στη στέγη ηλικιωμένων που βρίσκεται στην περιοχή που διαμένω οι φιλοξενούμενοι δεν τυγχάνουν σωστής μεταχείρισης. Θα μπορούσατε να το διερευνήσετε;

• Υπέβαλα ένα αίτημα (π.χ. για καταβολή επιδόματος, για εξασφάλιση άδεια οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας κτλ) και η αρμόδια υπηρεσία καθυστερεί να το εξετάσει. Μπορώ να υποβάλω παράπονο;

• Μου είναι αδύνατο/ πολύ δύσκολο να επισκεφθώ κάποιο δημόσιο χώρο (π.χ. το δημοτικό κολυμβητήριο, το πάρκο, τα εξωτερικά ιατρεία κτλ) εξαιτίας του ότι αυτός δεν είναι προσβάσιμος. Μπορείτε να κάνετε κάτι;

• Έτυχα κακομεταχείρισης κατά την σύλληψη/ κράτηση/ έκτιση ποινής μου. Να το καταγγείλω;

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας για συζήτηση του θέματος που σας απασχολεί και για να σας ενημερώσουμε κατά πόσο υπάρχει, εκ πρώτης όψεως, η δυνατότητα οποιασδήποτε ενέργειας εκ μέρους του Επιτρόπου. Αρχή ΣελίδαςΚατεβάστε το αρχείο τύπου mp3 faq_GR.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 5990,91Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ATT9WOOG.doc (Μέγεθος Αρχείου: 74,96Kb)