Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Επίσκεψη Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης


Επίσκεψη Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 επισκέφθηκε το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Nils Muižnieks.

Έγινε μια εκτενής συζήτηση πάνω σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα, για τα οποία το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει προβεί σε παρεμβάσεις».