Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση με την Πρόεδρο και Λειτουργό της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΝΚΑ)


Συνάντηση με την Πρόεδρο και Λειτουργό της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΝΚΑ)
Η Επίτροπος, η Υπεύθυνη για θέματα της Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία και Λειτουργός της Αρχής είχαν συνάντηση, τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, με την Πρόεδρο και Λειτουργό της Επιτροπής Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΝΚΑ) για σκοπούς συζήτησης των θεμάτων διαφύλαξης της δικαιοπρακτικής ικανότητας ατόμων με νοητική αναπηρία.