Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση Επιτροπου και Λειτουργών της Αρχής Ισότητας με το Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ και το Τμήμα Γυναικών της οργάνωσης


Συνάντηση Επιτροπου και Λειτουργών της Αρχής Ισότητας με το Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ και το Τμήμα Γυναικών της οργάνωσης
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η Επίτροπος Διοικήσεως, η Πρώτη Λειτουργός του Γραφείου και Λειτουργός της Αρχής είχαν συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ και το Τμήμα Γυναικών της οργάνωσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια γνωριμίας με το νέο Γενικό Γραμματέα και κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της εκστρατείας ενημέρωσης για τα δικαιώματα των εγκύων, λεχώνων και νέων μητέρων που πραγματοποιείται από την Αρχή Ισότητας, καθώς και γενικότερα θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, τη μητρότητα και καταγγελίες που υποβάλλονται από έγκυες, λεχώνες και νέες μητέρες αναφορικά με παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Περισσότερα εδώ.