Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού Α’ του Γραφείου σε Συνάντηση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (UNHCR’s Participatory Planning and Prioritization Meeting for 2019-2020)


Συμμετοχή Λειτουργού Α’ του Γραφείου σε Συνάντηση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (UNHCR’s Participatory Planning and Prioritization Meeting for 2019-2020)
Ο Λειτουργός Α’ του Γραφείου Γιώργος Κακότας συμμετείχε, εκ μέρους της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε Συνάντηση που διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) (UNHCR’s Participatory Planning and Prioritization Meeting for 2019-2020)

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018.