Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπογράφτηκε σήμερα, ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά στην τοποθέτηση, σε ετήσια βάση, φοιτητών του Τμήματος στο Γραφείο μας, για σκοπούς πρακτικής άσκησης.

Στόχος της συνεργασίας είναι η αμφίδρομη διασύνδεση του πανεπιστημιακού χώρου με το θεσμό του Επιτρόπου, καθώς και η κατάρτιση και αξιοποίηση των φοιτητών και μελλοντικών επιστημόνων της νομικής.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων