Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και Λειτουργού της Αρχής με εκπρόσωπο της ACCEPT και ομάδα trans ατόμων


Συνάντηση του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και Λειτουργού της Αρχής με εκπρόσωπο της ACCEPT και ομάδα trans ατόμων
Στις 4 Μαρτίου 2016, ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και Λειτουργός της Αρχής, είχαν συνάντηση με εκπρόσωπο της ACCEPT και ομάδα trans ατόμων, κατά την οποία συζητήθηκαν γενικότερα ζητήματα διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα trans άτομα στην Κύπρο.