Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μαζί με τις Λειτουργούς του Γραφείου μας κ.κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη και Μαρία Τσότση, είχαν συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια επίσκεψης τους στην Κύπρο.

Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου