Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση Επιτρόπου με το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ombudsman


Συνάντηση Επιτρόπου με το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ombudsman
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, η Επίτροπος Διοικήσεως είχε συναντηση με το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Όμπουτσμεν (Board of Directors of the European Ombudsman Institute).

Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια της οποίας η Επίτροπος προσφώνησε τους σύνεδρους.