Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση Έπιτρόπου Διοικήσεως με την Πρόεδρο και τη Λειτουργό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια


Συνάντηση Έπιτρόπου Διοικήσεως με την Πρόεδρο και τη Λειτουργό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια
Στις 15 Φεβρουαριου 2015, η Επίτροπος Διοικήσεως είχε συνάντηση με την Πρόεδρο και τη Λειτουργό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια, στην οποία συζήτησαν τις προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία του Γραφείου μας με την Επιτροπή.