Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση της Επιτρόπου με τον Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών


Συνάντηση της Επιτρόπου με τον Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
Στις 9 Φεβρουαρίου 2016, η Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία, είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών,για συζήτηση του θέματος αντικατάστασης (με γενόσιμα σκευάσματα) φαρμάκων του Κυβερνητικού Συνταγολογίου που αφορούν παιδία με ειδικές ανάγκες.