Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'
Στις 13 Οκτωβρίου 2016, μετά από πρόσκληση της Επιτρόπου Διοικήσεως, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Εργασίας, της ΑΣΔΥΚ, της ΔΕΟΚ, της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, της ΠΕΟ, της ΟΕΒ, της ΣΕΚ, του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου και της Κίνησης Ίσα Δικαιώματα - Ίσες Ευθύνες. Στη συνάντηση αρχικά παρουσιάστηκε εν συντομία δράσεις της εκστρατείας και μέρος του υλικού που προωθήθηκε. Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν όλοι και όλες οι εκπρόσωποι των φορέων ως προς τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που παρατηρούνται, τις δράσεις των ιδίων που πραγματοποιούνται και κατέληξαν στην ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης των εργαζομένων και εργοδοτών για τις πρόνοιες της νομοθεσίας (περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος και περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος).

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;' Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;' Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;' Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης 'Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματα σου;'

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠαρουσίαση 13102016.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WMVμητροτητα final.wmv