Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής


Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής
Η Επίτροπος Διοικήσεως και η Λειτουργός του Γραφείου κ. Χατζηττοφή στις 23 Νοεμβρίου 2015 είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ενημέρωσαν την Επίτροπο για το φαινόμενο της λειτουργίας παράνομων κέντρων αναψυχής, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου, που διατηρούν νόμιμα κέντρα και την ανάγκη κατά την άποψη τους, να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία για να είναι περισσότερο αποτελεσματική.