Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συμμετοχή Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία στη διαδικασία αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.


Συμμετοχή Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία στη διαδικασία αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Ενόψει της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το Μάρτιο του 2017, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Καταλόγου Ζητημάτων (List of Issues) και της απάντησης του κράτους σε αυτόν (Reply to the List of Issues), η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία υπέβαλε στην Επιτροπή την Έκθεση Παρακολούθησης (monitoring report/independent written contribution) της Αρχής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2017).

Σχετικός σύνδεσμος


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordrevisedIMMreport.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAppendix II.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAppendix I.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordAppendix III.docx