Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Επαφές μελών του προσωπικού του Tομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γραφείου με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.


Επαφές μελών του προσωπικού του Tομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γραφείου με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών επί θεμάτων που απασχολούν την Ύπατη Αρμοστεία και το Γραφείο.