Διοργάνωση εκδηλώσεων - Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015


Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015
Σε συνέχεια της εκπόνησης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με τη συμβολή της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, του "Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού στα σχολεία" και του"Οδηγού καταγραφής και διαχείρισης των ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία", αποφασίστηκε όπως η νέα αντιρατσιστική πολιτική του Υπουργείου εφαρμοστεί πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2014-2015, σε 7 σχολεία, 5 Δημοτικά και 2 Γυμνάσια, σε τρεις επαρχίες.

Στη διάχυση και αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής στα πιλοτικά σχολεία συνέβαλε ενεργά και η Αρχή Κατά των Διακρίσεων, με τις ακόλουθες δράσεις:

- Πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δύο σεμινάρια, σε Λευκωσία και Λάρνακα, σε εκπαιδευτικούς και Διευθυντές των πιλοτικών σχολείων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των γνώσεων τους αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση.

- Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, επισκέψεις και παρουσιάσεις/ συζητήσεις σε όλα τα πιλοτικά σχολεία, κυρίως σε Συνδέσμους Γονέων και σε Εκπαιδευτικούς Συλλόγους, με στόχο την εμπέδωση της σημασίας της καλλιέργειας αντιρατσιστικής συνείδησης και αποδοχής της διαφορετικότητας και της αναγκαιότητας ανίχνευσης και αντιμετώπισης των ρατσιστικών περιστατικών στο σχολικό χώρο.

Στις δράσεις συμμετείχαν οι Λειτουργοί της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νιόβη Γεωργιάδη και κ. Θέκλα Δημητριάδου.

Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2014-2015

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠαρουσίαση για εκπαιδευτικούς και γονείς 2014-2015.pptx