Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόγευμα εργασίας επ’ ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας της γυναίκας


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη παρευρέθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΑΚΕΛ, σε πρόγευμα εργασίας, στις 7 Μαρτίου 2019, επ’ ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.