Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών με διαφοροποιημένο εξεταστικό δοκίμιο σε άτομα με αναπηρία, για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat650_2020_03102020.pdf